Denna webbplats använder cookies för att garantera dig bästa möjliga tjänst. Genom att fortsätta surfa på webbplatsen samtycker du till användning av cookies. Mer information finns i vår integritetspolicy. UppgiftsskyddTid kvar: 00:00:00

Dataskydd och samtycke till reklam

I egenskap av arrangör överför vi uppgifter till våra tävlings sponsorer som kan vilja kontakta dig i reklamsyfte och hjälpa oss att finansiera vår kostnadsfria onlinetävling. För att dina uppgifter ska kunna överföras till våra sponsorer och för att de - liksom vi - ska kunna kontakta dig via e-post, telefon, sms eller post, behöver vi och våra tävlings sponsorer ett lämpligt samtycke. Genom att klicka på "Fortsätt" godkänner du att vi överför dina uppgifter till våra sponsorer i den mån det är nödvändigt för den planerade reklamformen (dvs. namn och postadress vid postreklam) och att både vi och våra sponsorer kan kontakta dig via e-post, post och/eller telefon och/eller SMS om erbjudanden från deras respektive affärsområden. Du kan när som helst ändra eller återkalla ditt samtycke till reklam under "Inställningar" .

Dataskydd och samtycke till reklam

Vill du få intressanta erbjudanden via post, e-post, telefon och/eller SMS?

Om Performance Lead GmbH Allmänna villkor Behandling av personuppgifter
×

Ange dina uppgifter för ditt pris!

x

Partners och sponsorer och deras affärsområden:

  • Kontakt via E-post/Post
  • Kontakt via Telefon/Post

Affimany Oy
Lautatarhantie 6A2
Pirkkala, 33950
Finland
Affärsområde mer
Kontaktmetod : Email
http://www.sweden-post.se/

aktiv sponsor

Confinity NV (Outspot)
Dorp 16
9830 Sint-Martens-Latem
Belgien
Affärsområde Erbjudanden via e-mail
Kontaktmetod : Email

Performance Lead GmbH
Hauptstr. 223
65760 Eschborn
Germany
Affärsområde Finans, försäkring, e-handel, lotteri, verktyg, läkemedel, fordon
Kontaktmetod : Email, Post

aktiv sponsor

Samiweb Solutions OY
PL300
33101 Tampere
Finland
Affärsområde mer
Kontaktmetod : Email
www.svenskavinnare.nu/privacypolicysweden.html

aktiv sponsor

ViPo Säkerhetstjänster AB
Järnvägsgatan 7
252 24 Helsingborg
Affärsområde Säkerhetstjänster mer
Kontaktmetod Email
https://www.vipo.se/kontakt#integritetspolicy

More Tech Group Ltd.
15b Bell Yard Mews,
Bermondsey Street, London,
United Kingdom, SE1 3TY.
Affärsområde Lottery
Kontaktmetod : Telefon and Email
https://www.superlottoclub.com/privacy-policy

aktiv sponsor

PolarLotto Ltd
Fifth Floor 5 New Street Square, 13486987,
London EC4A 3BF,
United Kingdom.
Affärsområde Lottery
Kontaktmetod : Telefon and Email
https://www.polarlotto.com/integritetspolicy.pdf

aktiv sponsor

Tryggsam i Sverige AB
Västra Finnbodavägen 2
131 30 Nacka
Affärsområde Försäkring & Säkerhet
Kontaktmetod : Telefon
https://tryggsam.se/privacy

aktiv sponsor

Vesterålens Naturprodukter AB
Uddevallavägen 3C
452 31 Strömstad
Affärsområde : Naturprodukter mer
Kontaktmetod : E-post och Telefon
https://www.vesteralens.se/personuppgiftspolicy/

ViPo Säkerhetstjänster AB
Järnvägsgatan 7
252 24 Helsingborg
Affärsområde : Säkerhetstjänster mer
Kontaktmetod : Telefon
https://www.vipo.se/kontakt#integritetspolicy

VitaePro/VitaeLab AB
Box 4018, 461 04 Trollhättan
Phone: 0771 - 21 07 00
E-mail: info@vitaelab.se
Kontaktmetod : Telefon och Email
https://www.vitaepro.se/kundservice/personuppgifter/

aktiv sponsor

Vitalplus AB
Sockengränd 2
120 40 Årsta
Sverige
Affärsområde Hälsokost/kosttillskott
Kontaktmetod : Telefon
www.vitalplus.se/content/personuppgiftspolicy

aktiv sponsor

Performance Lead GmbH
Hauptstr. 223
65760 Eschborn
Germany
Affärsområde : Finans, försäkring, e-handel, lotteri, verktyg, läkemedel, fordon
Kontaktmetod : Telefon

aktiv sponsor

Jag samtycker till att ett urval av de företag som anges i listan över sponsorer per post, telefon, facebook, e-post, SMS eller push-notification informerar mig om erbjudanden från deras affärsområden. Jag kan själv påverka urvalet av annonserande företag. Jag kan när som helst återkalla mitt samtycke. Ytterligare information hittar du här. Det är även möjligt att delta i pristävlingen utan att lämna samtycke till marknadsföring! Ytterligare information hittar du här.

Jag godkänner att arrangören och tävlingens sponsorer får kontakta mig via e-post om erbjudanden från deras respektive affärsområden och att mina uppgifter kan överföras till nämnda sponsorer för detta ändamål. Jag kan när som helst återkalla mitt samtycke. Mer information finns här.

Jag samtycker till att arrangören och tävlingens sponsorer kontaktar mig per telefon om erbjudanden från deras respektive affärsområden och att mina uppgifter kan överföras till dessa sponsorer för detta ändamål. Jag kan återkalla mitt samtycke när som helst. Mer information finns här.

Jag samtycker till att arrangören och tävlingens sponsorer kontaktar mig via SMS om erbjudanden från deras respektive affärsområden och att mina uppgifter kan överföras till dessa sponsorer för detta ändamål. Jag kan återkalla mitt samtycke när som helst. Mer information finns här.

Jag samtycker till att arrangören och tävlingens sponsorer kontaktar mig per post om erbjudanden från deras respektive affärsområden och att mina uppgifter kan överföras till dessa sponsorer för detta ändamål. Jag kan återkalla mitt samtycke när som helst. Mer information här.

Tävlingen slutar den 2024-12-31. Denna tävling garanteras genom Performance Lead GmbH. Varumärkerna som används i denna tävling deltar inte i och är inte sponsorer till denna tävling. Genom att nyttja våra tjänster godkänner du användningen av cookies, Vi använder cookies för att optimera våra tjänster, Vidare information finner du här.
Impressum · Uppgiftsskydd · Leveransvillkor · Sponsorer

ImpressumPerformance Lead GmbH
Hauptstraße 223
65760 Eschborn
Tyskland

Telefon: +49 (0)6196-9727744
E-Post: service.se@performance-lead.com

CEO: Junaid Din
Registration court: Amtsgericht Frankfurt am Main
Registernumber: HRB 102064
VAT: DE299753117

UppgiftsskyddI. Allmänna uppgifter och rättsliga grunder
Nedanstående förklaring innehåller information om vilka typer av personuppgifter vi i egenskap av personuppgiftsansvarigt organ samlar in på denna webbplats och i vilket syfte samt i vilken omfattning dessa uppgifter tillhandahålls tredje part.

1. Personuppgiftsansvarigt organ:

Performance Lead, GmbH
Hauptstraße, 223
(65760 Eschborn), Tyskland
Företagsledare: Junaid Din
Registernumber: HRB102064

Kontakt
E-post: service.se@performance-lead.com

Dataskyddsombud
e-post: dataprotection.se@performance-lead.com

2. Rättslig grund för behandlingen
För behandling av personuppgifter krävs en rättslig grund, vilket vi kommer att redogöra för nedan. Vid behandlingen av personuppgifter, för vilken vi inhämtar ett samtycke från den registrerade, utgör artikel 6.1 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (nedan kallad GDPR) rättslig grund. Vid behandling av personuppgifter som är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilken den registrerade är part, utgör artikel 6.1 b GDPR rättslig grund. Detta omfattar även behandling som är nödvändig innan ett sådant avtal ingås. Såvida behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar vårt företag utgör artikel 6.1 c GDPR rättslig grund. Om behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen, grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre än förstnämnda intresse, utgör artikel 6.1 f GDPR rättslig grund för behandlingen. Våra berättigade intressen utgörs av genomförande av vår affärsverksamhet samt analys, optimering och upprätthållande av säkerheten för våra nättjänster.

II. Logguppgifter, värdtjänster
I statistiken från servrarna lagras automatiskt sådana uppgifter som webbläsaren överför till oss inom ramen för våra berättigade intressen, nämligen analys och säkerhetsskäl (så kallade loggfiler)..

Det är närmare bestämt frågan om följande uppgifter:

- språk och version från webbläsarens programvara
- det använda operativsystemet och dess gränssnitt
- hänvisande URL (den sida som besökts innan)
- den använda datorns värdnamn (IP-adress)
- datum och tidpunkt för serverförfrågningen
- tidsskillnad i förhållande till Greenwich Mean Time (GMT)
- det innehåll förfrågningen omfattar (konkret sida)
- den överförda uppgiftsmängden
- åtkomststatus/ HTTP-statuskod.

I regel kan vi inte hänföra dessa uppgifter till särskilda personer. Dessa uppgifter sammanförs inte med andra uppgiftskällor. Uppgifterna raderas dessutom efter en statistisk analys inom sju dagar. Uppgifter som måste bevaras i bevissyfte ska inte raderas förrän den aktuella händelsen slutligen har utretts.

Vi anlitar värdtjänster. Detta omfattar tillhandahållande av infrastruktur- och plattformstjänster, dataprestanda, lagringsplats och databastjänster, säkerhetstjänster samt tjänster för tekniskt underhåll för att upprätthålla våra nättjänster.

Härigenom behandlar vi, respektive vår värdtjänstleverantör, kontaktuppgifter samt uppgifter om bestånd, innehåll, avtal och användning samt meta- och kommunikationsdata från kunder, intressenter och besökare av våra nättjänster på grundval av våra berättigade intressen av ett effektivt och säkert tillhandahållande av dessa nättjänster.

III. Behandling inom ramen för avtal
De personuppgifter som tillhandahålls i avtalssyfte, t.ex. vid förfrågningar om våra tjänster, såsom namn, adress eller e-postadress, används endast internt för att besvara din förfrågan, behandla dina uppdrag eller ge dig tillgång till vissa avtalsuppgifter.

IV. Kontaktuppgifter
Om du kontaktar oss via e-post eller kontaktformuläret lagrar vi dina uppgifter för att kunna besvara dina frågor. Uppgifterna lämnas i princip inte ut till tredje part, såvida en sådan överföring inte är motiverad på grundval av gällande bestämmelser om uppgiftsskydd eller vi har en sådan lagstadgad skyldighet. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. Vid en återkallelse raderas dina uppgifter direkt, såvida det inte föreligger några lagstadgade undantag för en fortsatt behandling. I annat fall raderas dina uppgifter när vi har behandlat din förfrågan eller syftet med behandlingen bortfaller och det inte föreligger några andra motstående undantag enligt lag. Du kan när som helst begära information vilka personuppgifter vi har lagrade om dig.

V. Kakor
Vi använder kakor på denna sida. Kakor är små textfiler som lagras i din dator och genom vilka det organ som använder kakorna erhåller viss information. Syfte är att våra nättjänster ska kunna utformas på ett mer användarvänligt och effektivt sätt och/eller att underlätta din navigering på vår webbplats.
Du kan självklart även använda vår webbplats utan att godkänna kakor. Du kan även konfigurera dina webbläsarinställningar enligt egna önskemål och t.ex. helt neka kakor från tredje part eller alla kakor eller radera redan lagrade kakor. Observera att om du inte godkänner kakor är det möjligt att våra tjänster inte kommer att fungera felfritt.
Nedan under de enskilda funktionerna erhåller du information om genom vilken funktion på vår webbplats kakor placeras ut.

VI. Registrering
Vår webbplats erbjuder en möjlighet till registrering. De personuppgifter som ingetts i samband med registreringen överförs till den personuppgiftsansvarige för behandling. Vi lagrar uteslutande uppgifterna för internt bruk.
Vid registreringen lagras användarens IP-adress samt datum och tidpunkt för registreringen. Detta görs i syfte att förhindra ett missbruk av tjänsterna. Uppgifterna lämnas inte ut till tredje part. Undantag görs endast om det föreskrivs en lagstadgad skyldighet att lämna ut uppgifterna.
Registreringen av uppgifterna är nödvändig för tillhandahållandet av innehåll eller tjänster. Registrerade personer har när som helst möjlighet att låta radera eller ändra de lagrade uppgifterna. Den registrerade kan när som helst begära tillgång till de personuppgifter som finns lagrade om honom/henne.

VII. Utlämnande av uppgifter till tredje part
Vi lämnar ut uppgifter till tredje part om detta är nödvändigt för att fullgöra avtalet och/eller vi har en sådan rättslig förpliktelse i det enskilda fallet och/eller vi är berättigade att göra det.

Genom anmälan och deltagande i vår kampanj samtycker du till att erhålla ytterligare information. Närmare uppgifter föreskrivs i den förklaring om samtycke som du har lämnat gentemot oss och våra partners och sponsorer som anges i förklaringen i samband med deltagandet i vår kampanj. Information om våra respektive partner och sponsorer hittar du här. På grundval av denna förklaring om samtycke erhåller du framöver särskilda specialerbjudanden för produkter och tjänster via e-post, post eller telefon från oss och/eller de partner och sponsorer som uttryckligen anges i förklaringen.
Vi vill särskilt påpeka att denna form av kommunikation innehåller marknadsföring och syftar till att överföra reklaminnehåll från våra partner och sponsorer.
Genom ditt samtycke används ditt namn, din adress, ditt telefonnummer och din e-post-adress för utskick av information till dig. Dessutom samtycker du till att vi lämnar ut dina innehållsuppgifter till våra partner, vilka regelbundet kommer att kontakta dig i enlighet med det samtycke som lämnats.

Inom ramen för våra berättigade intressen använder vi delvis externa tjänsteleverantörer för att analysera och optimera våra nättjänster samt den kommersiella driften av dem. Detta kräver alltid att dessa utomstående tjänsteleverantörer erhåller användarnas IP-adresser, eftersom de inte kan skicka innehåll till deras webbläsare utan IP-adresserna. IP-adresserna är således nödvändiga för att kunna presentera detta innehåll. Tredje parter som tillhandahåller sådana tjänster kan vidare använda så kallade Pixel Tags (osynlig grafik, även kallade ”Web Beacons”) för statistiska syften eller i marknadsföringssyfte. Genom dessa ”Pixel Tags” kan information, såsom besöksstatistiken på webbplatsens sidor utvärderas. Den pseudonymiserade informationen kan dessutom lagras i kakor på användarens apparat och bland annat innehålla teknisk information som liknar loggfilerna. Nedan hittar du en förteckning över våra tjänsteleverantörer.

Om dina uppgifter skulle användas för andra ändamål kommer vi att informera dig i förväg och endast använda uppgifterna om du lämnat uttryckligt samtycke på förhand.

1. Tjänsteleverantören Google
Inom ramen för vårt berättigade intresse att analysera och optimera våra nättjänster och deras kommersiella drift använder vi tjänster från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, (nedan kallad Google).
Google är certifierad enligt Privacy Shield-avtalet och garanterar därigenom att EU:s dataskyddslagstiftning respekteras
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

a. Google Analytics
Denna webbplats använder Google Analytics som tjänsteleverantör för webbanalys. Google Analytics använder så kallade kakor, nämligen textfiler som lagras på din dator och som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Den information som kakorna genererar om din användning av denna webbplats (inbegripet din IP-adress) överförs till en server från Google i USA och lagras där.

Vi hänvisar till att denna webbplats använder Google Analytics med tillägget ”_anonymizeIp()” och att Google därför kortar ner IP-adresser från någon av Europeiska unionens medlemsstater eller andra stater som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan överföringen för att utesluta att ett direkt hänförande till enskilda personer. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en server från Google i USA och kortas ner där.
På uppdrag av leverantören använder Google denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om aktiviteten på webbplatsen för den som driver webbplatsen och för att tillhandahålla ytterligare tjänster i samband med användningen av webbplatsen och internet. I förekommande fall kommer Google även att lämna ut denna information till tredje part, såvida detta föreskrivs i lag eller om tredje part behandlar dessa uppgifter på uppdrag av Google. Google kommer inte i något fall att föra samman dessa uppgifter med andra uppgifter från företaget. Du kan förhindra en installering av kakor genom en motsvarande inställning av din webbläsarprogramvara. Vi vill emellertid uppmärksamma dig på att du i sådana fall eventuellt inte kommer att kunna använda samtliga funktioner från denna webbplats fullt ut.
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/?hl=de samt särskilt för Google Analytics på https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de och på https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Genom att använda denna webbplats samtycker du till att Google behandlar de uppgifter som samlats in om dig på det sätt och i det syfte som beskrivits ovan.

Du kan när som helst med verkan för framtiden motsätta dig Googles behandling och lagring av uppgifter i samband med användning för den aktuella terminalutrustningen under denna länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Du kan även förhindra en insamling från Google Analytics genom att klicka på följande länk. Därigenom installeras en särskild kaka som förhindrar en framtida insamling av dina uppgifter när du besöker denna webbplats med denna terminalutrustning: avaktivering av Google Analytics

. Observera: Om du raderar dina kakor medför detta även att kakan för avaktivering raderas och du måste installera den igen.

b. Google Maps
Denna webbplats innehar innehåll från Google Maps. Genom besök på webbplatsen erhåller utomstående leverantörer information om att du har besökt en särskild sida på vår webbplats. Dessutom överförs de uppgifter som skickas automatiskt via din webbläsare, såsom din IP-adress, till Google Maps i USA och lagras där. Leverantören lagrar i förekommande fall dessa uppgifter som användarprofiler och använder dessa i marknadsföringssyfte och för marknadsundersökningar. Om du samtidigt är inloggad hos Google hänförs dessa uppgifter direkt till ditt konto. Om du inte vill att de ska hänföras till din profil måste du logga ut innan du trycker på knappen. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att Google, någon av företagets företrädare eller utomstående leverantörer, samlar in, behandlar och använder de uppgifter som samlas in automatiskt samt de uppgifter som du har ingett. Vi vill påpeka att vi i egenskap av webbplatsleverantör inte har någon kännedom om de överförda uppgifternas innehåll samt Googles användning av dem. Utförlig information om omfattningen och syftet med Google Maps insamling av uppgifter och behandling av dem finner du i leverantörens integritetspolicy på
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

c. Google Fonts
Vi integrerar typsnitten (”Google Fonts”) från leverantören Google. Integreringen av dessa webbtypsnitt sker genom kontakt med en server, i regel en server från Google i USA. Därigenom överförs information till servern om vilka av våra internetsidor du har besökt. Dessutom lagrar Google webbläsarens IP-adress från besökarens terminalutrustning. Integritetspolicyn och ytterligare information hittar du på https://www.google.com/policies/privacy/

VIII. Den registrerades rättigheter
Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi har lagrade om dig. Enligt lag har du även rätt erhålla rättelse av felaktiga uppgifter samt rätt till blockering, portabilitet och radering av dina personuppgifter. Skicka ett e-postmeddelande till oss med rubriken ”dataskydd”.
Du kan även inge ett klagomål till en dataskyddsmyndighet om du anser att en behandling av dina personuppgifter strider mot lagstiftningen.

Om du har lämnat ett samtycke, har du rätt att när som helst återkalla det. Detta påverkar inte lagenligheten från den behandling som har ägt rum på grundval av samtycket fram till återkallelsen.

Du kan när som helst motsätta dig en framtida behandling av dina personuppgifter i enlighet med de villkor som föreskrivs i lag. En sådan invändning kan särskilt göras mot en behandling för direktmarknadsföring.

IX. Lagringsperiod för personuppgifterna
Vi lagrar personuppgifter under den lagringsperiod som föreskrivs enligt lag, respektive så länge syftet med insamlingen kvarstår. När lagringsperioden har löpt ut raderas uppgifterna automatiskt såvida de inte är nödvändiga för att ingå avtal eller fullgöra ett avtal. Om användarnas uppgifter inte raderas, eftersom de är nödvändiga för andra ändamål som är tillåtna enligt lag, begränsas behandlingen av dem så mycket som möjligt. Uppgifterna spärras om möjligt och behandlas inte för andra ändamål. Detta gäller t.ex. för uppgifter från användare som måste lagras av handels- eller skatterättsliga skäl.

X. Säkerhetsinformation
Vi gör vårt yttersta för att behandla dina personuppgifter på ett sådant sätt att bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen iakttas genom att vidta alla tekniska och organisatoriska möjligheter och således för att skydda dessa uppgifter. Vår webbplats, respektive kommunikationen via vår webbplats är krypterad genom HTTPS.

Allmänna affärs- och leveransvillkor


1. Villkor för deltagande
1.1 Deltagandet är öppet för samtliga personer som vid tidpunkten för deltagandet har fyllt 18 år, deltar från en ort som är belägen i Sverige och är permanent bosatta i Sverige. Anställda, ombud och representanter från Performance Lead GmbH och dess partner och sponsorer samt deras respektive familje- och hushållsmedlemmar får inte delta. Detsamma gäller för samtliga personer som inte får delta enligt punkt 9 i deltagandevillkoren eller som är undantagna eller spärrade från pristävlingen.

2. Deltagande
2.1 Deltagandet är gratis och äger rum genom en motsvarande registrering online. Vid registreringen ska de uppgifter som krävs vid registreringsförfarandet anges, dvs. i regel minst för- och efternamn, adress, telefonnummer, mobilnummer, e-postadress och födelsedatum.
2.2 Vid pristävlingen deltar även den som skickar ett vykort till Performance Lead, GmbH, Hauptstraße, 223 (65760 Eschborn) Tyskland om deltagarens adress och pristävlingen anges på vykortet.
2.3 Deltagandet är endast möjligt till och med sista dagen för deltagande. Vid deltagande genom vykort anses fristen för deltagande ha iakttagits om vykortet skickas innan fristen för deltagande har löpt ut och har inkommit till adtargeting GmbH inom fem arbetsdagar efter det att fristen för deltagande har löpt ut.
2.4 Deltagandet har inte något som helst samband med förvärv av varor, mottagande av tjänster mot betalning och/eller betalning av samtalskostnader och/eller användaravgifter till Performance Lead GmbH. och dess partner och sponsorer eller andra företag som är inblandade i pristävlingen. Om en undersökning genomförs i samband med deltagandet påverkar röstningen inte deltagandet.

3. Samtycke till marknadsföring
3.1 Vid ett deltagande samtycker deltagaren till att hans/hennes uppgifter används i marknadsföringssyfte via e-post, post och telefon av Performance Lead GmbH och dess partner och sponsorer och att uppgifterna lämnas ut till dessa partner och sponsorer för att möjliggöra reklamkampanjer. Deltagarna kan när som helst återkalla sitt samtycke per e-post till service.se@performance-lead.com. Återkallelsen gäller även för partner och sponsorer. Efter en återkallelse spärras uppgifterna utan dröjsmål. Genom utnyttjande av våra tjänster, respektive deltagandet, samtycker deltagaren till att vi genom våra reklamutskick spårar enskilda deltagare. Detta hjälper oss att fastställa vilka individuella produktgrupper som passar för den aktuella användaren, för att bättre kunna genomföra en individuell marknadsföring mot målgrupper.
3.2 Vid ett deltagande i pristävlingen genom vykort lämnas uppgifterna inte ut till partner och sponsorer (och självklart inte till andra tredje parter). Dessutom används uppgifterna i sådana fall inte heller i marknadsföringssyfte.

4. Flerfaldigt deltagande, falska uppgifter
4.1 Det är endast möjligt att delta i pristävlingen i eget namn. Det är inte tillåtet att delta genom bulvaner. Varje deltagare får endast delta en gång, antingen via post eller elektroniskt. Flera insändningar medför ett uteslutande från pristävlingen. Detsamma gäller för ingivande av felaktiga eller främmande uppgifter (namn, adress, e-postadress). (Eventuella) vinster kan inte överlåtas innan utbetalningen.

5. Vinstdragning/uteslutande från deltagande
5.1 De priser som anges på webbplatsen lottas ut bland alla personer som har rätt att delta inom två veckor beroende på dragningsdatumet (varje månad och varje halvår sista dagen i månaden).
5.2 Sista datum för deltagande är den 31 december 2024.

6. Meddelande till vinnarna/översändande av vinsten
6.1 Dragningen av vinnare sker genom ett datastyrt utlottningsförfarande. Vinnarna underrättas via e-post, post eller telefon. Vid belopp på över 10 000 kr överlämnas vinstsumman personligen av arrangörens anställda, under förutsättning att vinnaren är bosatt i Sverige. Sakvinster skickas till den adress som angetts vid registreringen.

7. Förlust av vinstanspråk
7.1 Om en underrättelse om vinst per post misslyckas, t.ex. för att brevet inte kan delas ut till vinnaren på den angivna adressen och om även en underrättelse per e-post eller telefon misslyckas förfaller vinstanspråket. En underrättelse om vinst per e-post eller telefon anses ha misslyckats om vinnaren inte kan nås på den registrerade e-postadressen/telefonnumret (t.ex. att e-postmeddelandet kommer tillbaka, telefonnumret inte har någon abonnent, den registrerade vinnaren är okänd på telefonnumret) eller om minst två uppmaningar att inom två veckor lämna en aktuell adress för utlämning av vinsten per e-post eller på telefonsvarare inte medför någon reaktion.
7.2 Om vinstanspråket går förlorat görs dragningen om.

8. Överlåtelsemöjlighet och skatter
8.1 Vinstanspråken kan inte överlåtas. Vinnaren är ensamt ansvarig för att betala eventuella skatter.

9. Uppföranderegler, diskvalificering och spärrning
9.1 Arrangören förbehåller sig rätten att utesluta ytterligare personer från deltagande utöver den personkrets som anges i punkt 2, såvida uteslutandet är motiverat av sakliga skäl. Sakliga skäl föreligger särskilt om det visar sig att en deltagare har åsidosatt förbudet mot att delta flera gånger i punkt 4 eller på annat sätt har åsidosatt villkoren för deltagande. Personer som hindrar eller stör det vederbörliga genomförandet av pristävlingen genom att t.ex. manipulera deltagandeförfarandet, manipulerar eller försöker manipulera spelet och/eller sidan och/eller åsidosätter spelreglerna och/eller försöker påverka pristävlingen på annat orättvist och/eller otillbörligt sätt, särskilt genom störning, hot, trakasserier av anställda/programvara från arrangören eller andra deltagare, kan även uteslutas från deltagande. Vi förbehåller oss uttryckligen rätt att vidta ytterligare sanktioner och åtgärder (skadestånd, anmälan om brott).

10. Möjligheter till avslutande/ändring
10.1 Performance Lead GmbH, partner och sponsorer förbehåller sig rätten att när som helst utan förvarning kunna avbryta eller avsluta pristävlingen av sakliga skäl. Detta gäller särskilt om pristävlingen av någon anledning inte kan genomföras planenligt, exempelvis om datorer smittats med virus, om det saknas programvara och/eller maskinvara och/eller av andra tekniska och/eller rättsliga skäl som påverkar förvaltningen, säkerheten, integriteten och/eller det reguljära och korrekta genomförandet av pristävlingen. I sådana situationer har Performance Lead GmbH samt partner och sponsorer dessutom rätt att ändra pristävlingen efter eget skön.

11. Länkning
11.1 Genom utplacering av länkar på internetsidor från partner, sponsorer och reklampartner har Performance Lead GmbH inte något inflytande på innehållet på de länkade sidorna och är inte på något sätt ansvarig för detta innehåll. Omvänt har partner och sponsorer inte något inflytande på pristävlingen och på utformningen av Performance Lead GmbH:s internetsidor.

12. Återkallelse
12.1 Användaren kan när som helst återkalla sitt samtycke. Detta kan göras via e-post (service.se@performance-lead.com) eller per post (Performance Lead, GmbH, Hauptstraße, 223 (65760 Eschborn) Tyskland). Återkallelsen påverkar inte deltagandet i pristävlingen.

13. Rättslig prövning och ansvar
13.1 Rättslig prövning är utesluten. Det är inte möjligt att begära utbetalning av vinsterna vid domstol.
13.2 Enligt dagens tekniska utvecklingsnivå kan det inte säkerställas att datakommunikationen via internet fungerar felfritt och alltid är tillgänglig. Arrangören är därför varken ansvarig för att det onlinesystem som denne använder ständigt och oavbrutet står till förfogande eller för tekniska och elektroniska fel från en telemedietjänst som denne inte kan påverka, särskilt inte för störningar såsom förlust, försening, fördröjning, förändring, manipulation eller felaktigt skickande av e-post som beror på främmande datanätverk, främmande telefonledningar eller annan program- eller maskinvara från deltagaren eller tredje part. Detsamma gäller för störningar som rör ingivande, insamling, överföring och lagring av uppgifter, i synnerhet även för felaktiga, saknade, avbrutna, raderade eller defekta poster.
13.3 Vidare ansvarar vi inte när e-postmeddelanden eller ingivna uppgifter (i mallar på sidor som rör pristävlingar) inte uppfyller de krav som ställs och följaktligen inte godkänns av systemet. Lika lite ansvarar arrangören vid stöld eller förstörelse av de system eller lagringsmedier genom vilka uppgifterna lagras. Detsamma gäller vid en oberättigad förändring eller manipulation av uppgifter genom deltagare eller tredje part.
13.4 För andra skador som uppkommer än livshotande skador, kroppsskador eller skador på hälsan är arrangören endast ansvarig såvitt denne eller dennes företrädare har handlat uppsåtligt eller grovt vårdslöst. Vid ett uppsåtligt åsidosättande av en väsentlig avtalsförpliktelse är arrangören även ansvarig för vårdslöshet. Väsentliga avtalsförpliktelser är sådana förpliktelser genom vilka det först är möjligt att fullgöra avtalet och vars iakttagande deltagarna i regel får förlita sig på. I detta fall är ansvaret emellertid begränsat till avtalstypiska, förutsebara skador. Ytterligare ansvar är uteslutet.

14. Slutbestämmelser
14.1 Om en bestämmelse i villkoren för deltagande skulle vara eller bli ogiltig påverkar detta inte giltigheten från övriga bestämmelser. På pristävlingen ska uteslutande tysk rätt vara tillämplig. Behörig domstol för samtliga tvister på grund av dessa bestämmelser eller de rättsförhållanden som de gett upphov till eller som har kommit till stånd genom att de har inkluderats ska vara domstolen i Singapore vid arrangörens säte.

ImpressumPerformance Lead GmbH
Hauptstraße 223
65760 Eschborn
Tyskland

Telefon: +49 (0)6196-9727744
E-Post: service.se@performance-lead.com

CEO: Junaid Din
Registration court: Amtsgericht Frankfurt am Main
Registernumber: HRB 102064
VAT: DE299753117